Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Tipy optických sítí – PON

PON – Pasivní Optická Síť:

V posledních letech se ve stále větší míře budují FTTH sítě na PON technologiích EPON nebo GPON. Z počátku jejich využití směřovalo zejména k zajištění internetových služeb na vesnicích. S postupem času se PON technologie začala nasazovat i pro nově budované bytové domy.

 

U PON sítí má každý koncový zákazník, stejně jako u AON FTTH sítí, své dedikované vlákno, které je ukončeno až v domácnosti. V PON topologii, jak již z jejího názvu vyplývá, se nevyužívá žádný aktivní prvek a po celé trase jsou umístěny pouze pasivní prvky. Centrální jednotka má většinou 1 – 8 optických PON portů, přičemž do každého PON portu můžeme připojit až 128 koncových zákazníků. Připojení více zákazníků do jednoho PON portu se realizuje pomocí splitterů (rozbočovačů).

Co to je splitter:

Splitter neboli rozbočovač je připojen jedním vláknem k centrální jednotce a většinou 4 – 64 vláken směrem ke koncovým zákazníkům. Pro komunikaci se využívají časové intervaly, nedochází tedy ke kolizi komunikace mezi klienty a koncovou jednotkou.

 

V současné době jsou nejpopulárnější PON technologie typu GPON a EPON. GPON se nasazuje více, protože podporuje připojení více uživatelů na jeden port (128 GPON vs 64 EPON) a má dvojnásobnou přenosovou rychlost v downlink směru (GPON 2,5 Gb/s vs EPON 1,25 Gb/s). Rychlost uplinku je u obou technologií totožná a to 1,25 Gb/s.

PON technologie jsou sice standardizované, ale ve většině případů platí, že celá PON síť je stavěna na prvcích jednoho výrobce. Tzn. jak centrální jednotka (OLT), tak koncové jednotky (ONU). Pokud je PON poskládaný od více výrobců, investor riskuje nefunkčnost sítě způsobenou nekompatibilitou.

 

Srovnání technologií AON a PON:

Výhody technologie AON:
V systému AON má každý uživatel vyhrazené vláknové vlákno.

To znamená, že každý účastník obdrží stejnou šířku pásma, která není sdílena.

Technické odlišnosti technologie PON:

Uživatelé sítí na technologii PON sdílí vláknové vlákno pro část sítě.

V současné době se technologie PON dostala na úroveň, kdy jsou pořizovací HW náklady na vybudování sítě výrazně nižší než náklady na vybudování AON sítě FTTH.

Co se týče provozních nákladů, tak je provoz PON sítě také výrazně nižší než provoz AON sítě FTTH. Z tohoto důvodů se od budování AON FTTH sítí postupně opouští. AON FTTH se nyní vyplatí aplikovat jen na velmi malé sítě s postupným rozšiřováním do 50 koncových zákazníků.

PON technologie je také úspornější z pohledu spotřeby elektrické energie.